сигурен

certain

adj


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

 • сигурен — прил. гарантиран, обезпечен, защитен, в безопасност прил. верен, предан, изпитан, изпробван, проверен, надежден прил. неминуем, неизбежен, фатален прил. убеден, уверен, самоуверен, положителен, категоричен прил. спокоен, хладнокръвен прил …   Български синонимен речник

 • сигурен съм — словосъч. удостоверявам, уверявам, потвърждавам, гарантирам …   Български синонимен речник

 • дискретен — (лат. discretus) 1. разбран, внимателен 2. што чува тајна, сигурен, доверлив 3. претпазлив, одмерен 4. што води сметка за чувствителноста на другите 5. ненаметлив, умерен, внимателен 6. префинет, воздржан, што не се истакнува бучно …   Macedonian dictionary

 • евидентен — (лат. evidens) очигледен, 1. оче . виден, јасен (сам од себе) 2. сигурен …   Macedonian dictionary

 • зицер — (гер. Sitzer) положба во билјардот од која може да се постигне сигурен погодок …   Macedonian dictionary

 • инконтестабилен — лат. неоспорен, непобитен, сигурен …   Macedonian dictionary

 • конфидент — (лат. confidens) 1. повереник, сигурен, доверлив човек 2. шпион …   Macedonian dictionary

 • ликвиден — (лат. liquidus) 1. банк. што втасал за наплата или за исплата 2. што лесно се претвора во пари 3. трг. што е во готови пари што претставува готовина, јасен, чист, сигурен …   Macedonian dictionary

 • математички — (грч. mathematos) 1. што и припаѓа на математиката или се засновува врз неа 2. извесен, сигурен, несомнено утврден …   Macedonian dictionary

 • перманентен — (лат. permanens) 1. траен, постојан, непрекинат 2. непроменлив, цврст, сигурен …   Macedonian dictionary

 • позитивен — (лат. positivus) 1. што искажува согласност, одобрување потврден, афирмативен 2. што има добри својства, што ги оправдува очекуваната 3. заснован врз опит, врз факти 4. лрав. утврден, што е во сила позитивно право а) утврдено, разумно право; 6)… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.